Hopp til hovedinnhold

Betingelser for bruk

© Copyright 2015
Alle rettigheter tilhører Hikoki Power Tools Norway AS

Dokumentasjon, tekst, logoer, bilder, animasjoner, grafikk, lyd og videomateriale, samt enhver sammenstilling av nevnte elementer på Hikoki Power Tools Norway AS sine nettsider er opphavsrettslig beskyttet materiale.
Hikoki Koki autoriserer deg tillatelse til å kopiere eller nedlaste dokumenter for ikke-komersiell bruk internt i din organisasjon, forutsatt at ovennevnte copyright informasjon er påført samtlige kopier.
Innholdet på Hikoki Power Tools Norway AS sine nettsider kan ikke under noen omstendighet, i næringsøyemed, kopieres, distribueres, manipuleres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten skriftlig samtykke.

Enkelte elementer på Hikoki nettsider er underlagt rettigheter fra tredjepart.

 

 

ANSVAR

 


Publikasjoner på våre nettsider kan inneholde unøyaktigheter eller feil.
Hikoki Power Tools Norway AS fraskriver seg alt ansvar for tap eller skade som direkte eller indirekte er et resultat av bruk av elementer fra disse nettsidene, med mindre Hikoki Power Tools har utvist grov uaktsomhet.

 

 

 

VAREMERKE


Hvis ikke annet er ettertrykkelig spesifisert, er alle varemerker på Hikoki Koki sine nettsider beskyttet i henhold til varemerkeloven. Dette gjelder spesielt firmalogoer og emblemer.
Hikoki Koki har full eiendoms- og opphavsrett og alle andre rettigheter til samtlige varemerker, logoer og designelementer benyttet på våre nettsider.

 

 

LISENSER OG PATENTER

 


Alt opphavsrettslig beskyttet materiale på disse nettsidene tilhører Hikok Power Tools Norway AS eller dens lisensgiver(e).
Patenter, varemerker, typegodkjenninger og annet beskyttet materiale er beskyttet av landsspesifikk lovgivning.
Bruk av våre nettsider gir ingen lisens eller samtykke til bruk av beskyttet materiale tilhørende Hikoki Koki eller tredjepart.

Alle dokumenter og publikasjoner kan endres når som helst uten varsel.